cd nb handcd nb

Musik & Reklam

Att välja musik till reklamfilm eller företagsfilm är själva grundbulten i en videoproduktion som jag ser det. Musiken engagerar, skapar stämning och ger flyt i redigeringen. För mig är det viktigt med "rätt" musik.

Musikproduktion
Att välja musik kan vara både enkelt och svårt. Vad skall jag välja? Vad är det jag vill uppnå?

Du kan få hjälp med valet, få möjlighet att testa och känna dig för.