inger-video

viser

Videoproduktion

NU... till vårt företag IMAGE 52. Startat 1980 - ombildat 1994. Vår utveckling har gått från filmproduktion  till video/DVD-produktion.

Vår största fördel är att vi är ett litet, flexibelt och erfaret företag. Detta innebär att vi lätt kan skapa skräddarsydda lösningar på den produktion Du/Ni vill ha utförd.

Vi har passerat många olika tekniska stadier - vi har alltid velat "hänga med", så vi har egen inspelningsteknik, studio och digital redigering.

Vi har dessutom en vana att alltid lämna fasta offerter. Med andra ord så håller vi oss till det pris vi kommit överens om.


Rubrik-red-2

Vi kommer med idéer, skriver manus och tar ansvar för ekonomin genom att lämna fasta offerter. Vi genomför produktion (inspelning o redigering) och levererar kopior - alla format

Du kan få hjälp med:

• Idé
• Manusskrivning
• Redigering
• Koreografi
• Musikläggning
• Konvertering

Att obehindrat kunna gå mellan analogt och digitalt format utan nämnvärda kvalitetsförluster är någonting vi är stolta över. Pröva oss så får ni se.